Skip to content

Ile kosztuje gotowy dom prefabrykowany?

Koszt budowy domu to najważniejsza kwestia, jaką rozpatrują inwestorzy. Każdy chciałby, aby były one jak najniższe, nie dziwi więc fakt, że poszukują rozwiązań, które pozwalają zminimalizować koszt budowy. Jedną z takich właśnie opcji są gotowe domy, czyli domy zestawiane z gotowych elementów na placu budowy. Ze względu na technologie, jakie są wykorzystywane do ich realizacji koszt budowy w przeliczeniu na metr kwadratowy domu jest o wiele niższy niż w przypadku domów murowanych. Dlatego zwłaszcza przy domach o większej powierzchni oszczędności mogą być spore.

Technologii budowy domów gotowych

Ze względu na rosnącą popularność, jaką cieszą się Domy gotowe prefabrykowane ceny ich stają się dla zainteresowanych nimi klientów coraz bardziej przystępne. Na końcowy koszt wpływ ma wielkość domu, ale także technologia wybrana do realizacji konkretnej inwestycji. Dość popularne są gotowe domy z keramzytu, wskazywanego jako jedna z tańszych możliwości budowy takich budynków. Jednak z biegiem czasu widać także rozwój innych technologii, wykorzystywanych do wznoszenia domów tego typu, jak na przykład styrobeton czy nawet beton. Dlatego jak chodzi o gotowe domy cennik końcowy realizacji danej inwestycji zależny jest od bardzo wielu czynników i zazwyczaj jest sporządzany dla każdej inwestycji indywidualnie.

Dlaczego warto wybrać domy gotowe?

Inwestorzy którzy zdecydowali się na domy gotowe prefabrykowane ceny często wskazywane są jako jeden z ważniejszych czynników, który wpływa na ich wybór. Gdy chodzi o gotowe domy cennik obejmuje również transport elementów na plac budowy. Dla inwestora fakt, że elementy są przywożone bezpośrednio przed ich zestawieniem oznacza brak konieczności zapewnienia miejsca na przechowywanie materiałów. Często okazuje się, że koszty transportu gotowych elementów mogą być o wiele niższe niż koszty związane zapewnieniem składowania materiałów w przypadku wybrania innej technologii do wznoszenia budynku. Ze względu na fakt, że gotowe elementy zestawia się na placu budowy bardzo szybko, nie dziwi fakt, że domy gotowe wybierane są ze względu na krótszy czas ich budowy. Podczas gdy domy murowane wznosi się miesiącami, dom prefabrykowany można zestawić nawet w ciągu kilku dni.