Skip to content

Rodzaje nieruchomości komercyjnych

Nieruchomości komercyjne to sposób na pozyskiwanie dochodu z nieruchomości. Co ciekawe generowanie zysku odbywa się nie poprzez pozyskiwanie przez inwestora powierzchni użytkowej na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, lecz poprzez dalszy podnajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie działalności przez podmioty trzecie.

Finansowanie nieruchomości komercyjnych

Finansowanie niezależnie od typu nieruchomości wiąże się zawsze z potrzebą posiadania sporego kapitału. Może on pochodzić ze środków własnych inwestora lub też być realizowany poprzez kredytowanie. W przypadku, w którym dany inwestor nie dysponuje odpowiednio wysokim kapitałem i nie chce również korzystać z kredytu, możliwa jest trzecia opcja w postaci podziału koniecznej do inwestycji kwoty pomiędzy kilku inwestorów. Taka forma inwestowania nieruchomości komercyjnych nosi nazwę crowdfundingu udziałowego nieruchomości i pozwala na rozdzielenie potrzebnej do realizacji inwestycji środków na kilka podmiotów. Wpływa to zdecydowanie na zwiększenie możliwości finansowych tego swoistego tworu inwestycyjnego. Kolejną wartą odnotowania zaletą tego rozwiązania współinwestowania jest podział ewentualnego ryzyka niepowodzenia danej inwestycji pomiędzy kilka podmiotów, co wpływa na większe bezpieczeństwo inwestowania.

Rodzaje nieruchomości komercyjnych

Nieruchomości komercyjne można podzielić na kilka rodzajów. Są to między innymi: lokale usługowe i użytkowe wraz z najemną, powierzchnie biurowe, hale magazynowe oraz produkcyjne oraz coraz bardziej popularne wielkopowierzchniowe budynki przeznaczone na cele inwestycyjne. Ciekawą formą nieruchomości komercyjnych coraz bardziej popularną wśród inwestorów są nieruchomości w formie condo. Polega ona na tym, że grupa inwestorów wykupuje powierzchnie użytkowe, na przykład w formie apartamentów w budynku zarządzanym przez operatora hotelowego. Apartamenty te nie są z założenia pozyskiwane w celach mieszkaniowych poszczególnych inwestorów lecz podnajmowane podmiotom trzecim.