Skip to content

Znaki bezpieczeństwa – rodzaje

Znaki bezpieczeństwa są symbolami, które pomagają przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz higieny w zakładach pracy i budynkach użytku publicznego. Wzory oraz zasady używania znaków określone są w normach krajowych i międzynarodowych w oparciu o normy ISO.

Rodzaje znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa mają określony kolor oraz kształt i odnoszą się do konkretnych komunikatów. Ze względu na te właściwości wyróżnić można następujące grupy znaków bezpieczeństwa:
– zakazu – znaki te w prosty sposób wskazują jakie czynności oraz zachowania są zabronione w konkretnym miejscu. Znaki te mają białe tło i czerwoną obwódkę, a na ich środku znajduje się piktogram przekreślony czarną kreską,
– nakazu – znaki te w jasny sposób określają zachowania i czynności jakie należy wykonywać w danym miejscu. Kolor tych znaków to niebieski z umieszczonym na środku białym piktogramem,
– ostrzegawcze – znaki te w klarowny sposób ostrzegają przed niebezpieczeństwem jakie może wystąpić w danym obszarze. Są one trójkątne i mają żółty kolor z czerwoną obwódką, a na środku umiejscowiony jest czarny piktogram,
– informacyjne – znaki te w dokładny sposób informują o umiejscowieniu ważnych przedmiotów związanych z bezpieczeństwem, np. apteczka lub gaśnica. Mają one kształt kwadratu, a ich kolor to zielony z białą obwódką.

Dlaczego stosuje się znaki bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa mają na celu w prawidłowy i czytelny sposób informować o zagrożeniach oraz odpowiednich zachowaniach w konkretnym miejscu w budynku oraz poza nim. Zadaniem znaków bezpieczeństwa jest eliminowanie nieodpowiednich zachowań oraz nakazywanie wykonania konkretnych czynności w razie wystąpienia zagrożeń.

Zasady stosowania znaków bezpieczeństwa

Używanie znaków bezpieczeństwa musi być dobrze zaplanowanie, ponieważ muszą być one odpowiednio umieszczone na danym obszarze. Znaki te powinny być bardzo dobrze widoczne i muszą być odpowiednio dobrane pod względem zachowań oraz zagrożeń jakie mogą wystąpić na danym terenie lub w konkretnym obiekcie.