Skip to content

Energia bierna to nie czarna dziura – można ją kompensować

Oferty dostawców energii zawierają wiele tajemniczych określeń, skrótów i wyliczeń. Dla wielu z nas zagadkowo może zabrzmieć hasło energia bierna. Warto o niej wiedzieć więcej, bo jest bezpośrednią przyczyną wyższych opłat za energię elektryczną.

Energia bierna

Jest powodem, dla którego stosuje się sposoby na kompensowanie mocy biernej. Choć niewygodna, jest niezbędna do działania sieci.

Energia czynna

Kompensacja energii biernej nie dotyczy tej części strumienia energetycznego.

Energia pozorna

Jest składową poprzednich dwóch typów energii i dla niej także nie jest potrzebna kompensacja energii biernej.

Co daje kompensowanie mocy biernej?

Właściwe kompensowanie mocy biernej daje dwie niezaprzeczalnie wartościowe rzeczy. Pierwsza to poprawa współczynnika mocy. Drugą jest wyższa jakość energii elektrycznej.

Korzyści dodatkowe

Wynikające z zaistnienia dwóch pierwszych parametrów. Przekładają się częściowo na wynik finansowy, jaki daje kompensowanie mocy biernej. Wszystkie wpływy z kompensowania energii w sposób bierny można podzielić zatem na finansowe i techniczne, usprawniające działanie sieci.

Wymiar finansowy

Jeśli zostanie przekroczony pułap generowanej energii biernej, opłaty wzrosną widocznie. Może tak się stać nawet w niezbyt dużej firmie i szybko będzie trzeba podjąć działania by stała się faktem kompensacja mocy biernej Katowice ze swoim skupieniem firm i kompanii jest terenem, gdzie zachodzi często konieczność ingerencji w stabilność sieci.

Zwiększony potencjał

Poszerzenie przepustowości jest nie do przecenienia. Dzięki urządzeniom do kompensacji mocy biernej można zwiększyć podaż energii bezpośrednio zamienianej na pracę bez modernizacji całego modelu.

Obciążenie dla sieci

Moc bierna oscylując regularnie pomiędzy zasilaniem a odbiornikiem, jest znacznym obciążeniem dla dostawcy energii i generuje straty.

Regularne dostawy

Dzięki przemyślanym działaniom w rejonach wysoce uprzemysłowionych ogranicza się spadki napięcia takim działaniem, jak kompensacja mocy biernej Katowice i cały Śląsk są przecież narażone na okresowe zwyżki poboru mocy, co może skutkować nierównomiernością dostaw.

Kilka typów urządzeń do kompensacji

Kompensować moc bierną należy w każdym rejonie, nie tylko w Katowicach. Służą do tego między innymi urządzenia składające się z pojedynczych lub zblokowanych kondensatorów, lub aktywne filtry tłumiące o nazwie skróconej APF.